Portfolio

About

  ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ บ้านปลา ธนาคารปู เป็นสถานที่ทำกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ นักท่องเที่ยวสามารถมาเรียนรู้กิจกรรมการทำบ้านปลา ธนาคารปู และร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการเขี่ยไข่ปู เพื่อปล่อยปูกลับคืนสู่ธรรมชาติ

Address

30/3 หมู่ 5 (บ้านแถวนา)
ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์
จ.จันทบุรี 22190

Social

Phone

- ผู้ใหญ่สถิตย์ -
099-259-6832
081-158-9440